Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Imperium RK, s. r. o.
Vodárenská 1889/32A
931 01 Šamorín

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 32467/T

Výpis z obchodného registra

IČO: 47 384 492
DIČ: 20 2384 5868

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 
SK66 1111 0000 0015 5309 2018

 

PREVÁDZKA SPOLOČNOSTI                          ÚRADNÉ HODINY

Imperium RK, s. r. o.                                 pondelok - piatok
Gazdovský rad 41, 1. posch.                 9,00 - 12,00   ► 13,00 - 16,00
931 01 Šamorín                                       
v ostatnom čase podľa dohody

                                                                                     v prípade neprítomnosti nás prosím kontaktujte:

                                                                                      +421 905 715 840 alebo +421 908 054 317
 

SPOJENIE

cid:<span data-zvnc>attached5t72r.jpg-ZVNC-roweservices.eu</span> +421 905 715 840

cid:<span data-zvnc>attachedjeewy.jpg-ZVNC-roweservices.eu</span>  imperiumrk-ZVNC-gmail.com

cid:<span data-zvnc>attachedgmld2.jpg-ZVNC-roweservices.eu</span>  http://www.imperiumrk.sk

cid:<span data-zvnc>attachedbenz3.jpg-ZVNC-roweservices.eu</span> https://www.facebook.com/imperiumrk     

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2