Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Imperium RK, s. r. o.
Vodárenská 1889/32A
931 01 Šamorín

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 32467/T

Výpis z obchodného registra

IČO: 47 384 492
DIČ: 20 2384 5868

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
SK28 7500 0000 0040 1873 9127 

 

PREVÁDZKA SPOLOČNOSTI                          ÚRADNÉ HODINY

Imperium RK, s. r.o.                                  pondelok - piatok
Školská ul. č. 22                                      9,00 - 12,00   ► 13,00 - 16,00
931 01 Šamorín                                       
v ostatnom čase podľa dohody

                                                                                     v prípade neprítomnosti nás prosím kontaktujte:

                                                                                      +421 905 715 840 alebo +421 908 054 317
 

SPOJENIE

mobil: +421 905 715 840

e-mail:  imperiumrk-ZVNC-gmail.com

web: http://www.imperiumrk.sk

        

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2